Wij zijn er in Zuid-Oost Brabant voor consultatie en advies

06 - 29 36 86 24

Licht verstandelijke beperking
en complexe problematiek?

Jeugdpoli LVB Zuid-Oost Brabant biedt advies, diagnostiek en specialistische
behandeling. Snel, dichtbij en specialistisch.

Meer weten?

Mail ons: info@jeugdpolilvb.nl
Of bel:    06 - 29 36 86 24

Heeft u vragen over een cliënt met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complexe (gezins)problematiek? Wilt u een
jeugdige doorverwijzen voor specialistische behandeling? Met al uw  vragen kunt u terecht bij één loket: Jeugdpoli LVB Zuid-Oost Brabant.

In opdracht van wijkteams, huisartsen en scholen bieden we:

Advies
Diagnostiek
Specialistische behandeling
Workshops en informatiebijeenkomsten

Jeugdpoli LVB Zuid-Oost Brabant is een initiatief van vier specialistische behandelcentra:
De La Salle, De Hondsberg, Idris en De Herlaarhof